Projectmanagement

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

Veiligheidsprojecten aanpak criminaliteit/ overlast

 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU)

Een veilig uitgaansgebied is essentieel voor iedere gemeente in Nederland. Het heeft een positieve invloed op de leefbaarheid en veiligheid in de binnenstad en het bevordert een positief imago van de horeca. Veilig uitgaan is een aandachtsgebied dat niet meer weg te denken is uit het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Een structurele samenwerking tussen de betrokken partijen is daarbij onontbeerlijk. Iedere partij neemt haar eigen verantwoordelijkheid en gezamenlijk wordt het uitgaansgebied geprofessionaliseerd. Veiligheid is namelijk veel meer dan alleen het voldoen aan de wettelijke regels. Het gaat om een gedeelde verantwoordelijkheid. Het landelijk expertisecentrum ‘Centrum voor Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid’ (CCV) heeft een zeer bruikbaar instrument ontwikkeld, namelijk de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). Met als doel om de veiligheid en kwaliteit te vergroten en de overlast te verkleinen in een uitgaansgebied. De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is inmiddels een beproefd en bewezen instrument. In veel gemeenten in Nederland, waaronder Harderwijk, wordt dit instrument met succes gehanteerd. De meerwaarde zit vooral in de eenvoudige structuur, de praktische insteek, het voorkomen van vrijblijvendheid, het daadwerkelijk nakomen van afspraken en het realiseren van meetbare, zichtbare resultaten. Onafhankelijke procesbegeleiding, een neutrale projectleider bevordert het proces.

Vanaf 1998 ben ik in veel verschillende gemeenten werkzaam geweest als projectleider Veilig Uitgaan. Van 1998 tot en met 2005 was dit als projectleider bij Polyground en vanaf 2006 als zelfstandig ondernemer.

Voor specifieke informatie of vragen, neem gerust contact met mij op. Referenties van opdrachtgevers zijn beschikbaar.  

Veiligheidsprojecten aanpak criminaliteit/ overlast

Een integrale aanpak is noodzakelijk om veiligheidsproblemen aan te pakken. Meestal zijn er verschillende partners betrokken bij de problematiek en kunnen zij óók een belangrijke bijdrage leveren in de aanpak ervan. Een helder plan en goede samenwerking is essentieel. Hieronder staan twee veiligheidsprojecten beschreven die ik heb mogen begeleiden. 

Interventieaanpak ‘s-Hertogenbosch                                                                                                                                                                                                     In opdracht van de gemeente ’s Hertogenbosch (Openbare Orde en Veiligheid) heb ik in twee wijken de zogenoemde interventieaanpak gecoördineerd. In beide wijken stond de veiligheid en leefbaarheid zwaar onder druk. Verschillende partners zijn betrokken in het project en hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Het doel van de interventieaanpak was het doorbreken van het intimidatieklimaat en het herstel van het vertrouwen in de overheid. Het ging om het integraal en strikt handhaven op wet- en regelgeving op allerlei beleidsterreinen. In beide wijken is een sterke behoefte aan een overheid die grenzen stelt, deze consequent controleert en handhaaft. Daarnaast biedt de interventieaanpak een kans om bij bewoners achter de voordeur te komen en zicht te krijgen op sociale problemen. Dat maakt (opnieuw) hulpverlening mogelijk. De interventieaanpak is een landelijke aanpak en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI). Een multidisciplinair interventieteam is ingezet, dat in beide wijken aan de slag is gegaan met integraal handhaven en controleren. Zowel tijdens de adrescontroles als tijdens de grote integrale actiedagen. In nauwe samenwerking met het RCF Zuid Oost Nederland zijn de resultaten tot stand gekomen. Het operationele interventieteam bestond uit de gemeente (GBA, Sociale Zaken, Stadstoezicht, Bouw- en Woningtoezicht, Leerplicht, Belastingen), politie, wooncorporaties, Belastingdienst, UWV, SVB en de SOID.

Top X/ Persoonsgerichte Aanpak (PGA) Eindhoven, Helmond, Oss

De gemeenten Eindhoven, Helmond en Oss hebben in 2015 de handen ineen geslagen om samen een effectieve en efficiënte aanpak van de doelgroep in de Top X lijst te ontwikkelen. Daders van High Impact Crimes (overvallen, straatroven, woninginbraken en geweldsdelicten) maken zich vaak schuldig aan meerdere typen delicten en in de Top X lijst zijn de belangrijkste daders opgenomen. De Top X heeft een tweeledig doel, namelijk het terugdringen van recidive en het beperken van nieuwe aanwas door aanpak broertjes/zusjes in de Top X lijst. Zowel partners in de strafrechtketen als de zorgketen spelen een belangrijke rol in deze multidisciplinaire aanpak. De primaire partners zijn de gemeenten, politie,  Openbaar Ministerie, Reclasseringsorganisaties, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Raad voor de kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg. De personen op de Top X lijst zijn aangepakt met een daadkrachtige, persoonsgericht aanpak gericht op repressie, Tegenhouden en recidivebeperking. Dit project bestond uit het uitvoeren van de pilot Top X en de totstandkoming van het raamwerk Persoonsgericht Aanpak (PGA). Het raamwerk biedt een richtlijn voor de inrichting van de samenwerking, het opstellen van de PGA lijst, het werkproces van de persoonsgerichte aanpak en de interventiematrix.

Voor specifieke informatie of vragen, neen gerust contact met mij op. Referenties van opdrachtgevers zijn beschikbaar.  

 

Scroll naar boven
Scroll naar top