Coaching

Coaching is gericht op het benutten van potentiële kwaliteiten zodat de mens zo goed mogelijk presteert. Dit kan zijn op het werk, in de (top)sport of op een ander gebied. Coaching leidt tot een nieuw bewustzijn, nieuwe inzichten, het herkennen van patronen, keuzevrijheid en mensen leren om hun belemmerende gedragspatronen te doorbreken. In organisaties zijn mensen het grootste goed dus ligt het voor de hand om het beste uit mensen te halen. Coaching kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

In de afgelopen jaren heb ik veel verschillende (top)sporters begeleid in het benutten van hun mentale kwaliteiten. Daarnaast hebben deelnemers uit gevolgde trainingen een individueel coachtraject bij mij gevolgd. Ook hebben medewerkers van gemeenten individuele coachsessies gevolgd om hun communicatie te verbeteren of ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling.

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek, neem gerust contact met mij op.

Scroll naar boven
Scroll naar top